ppe Banner for website

  ברוכים הבאים לתכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה

  מטרת תכנית פכ"מ הינה להקנות לבוגריה כלים ויצירת בסיס ידע כללי אינטגרטיבי שישמש מומחים בתחומי ידע יישומיים הנדרשים בנושאים של כלכלה, מדיניות ציבורית ופוליטיקה.

  קהל היעד של התוכנית הוא אלו הרואים עצמם בעתיד כמקבלי החלטות בשירות הציבורי-ממשלתי, במגזר העסקי, ובארגונים בינלאומיים. בפני אנשים אלה יעמוד אופק של פעילות מעשית ענפה בסביבה אסטרטגית מקומית, אזורית וגלובלית מורכבת ורבת-פנים.

  התכנית מכשירה אותם לאתגר זה באמצעות פיתוח כלים ותובנות שיעניקו פרספקטיבה חדשה לטיפול במגוון רחב של סוגיות המשפיעות או מעוצבות בסביבתה הפוליטית והכלכלית של ישראל. התכנית עונה הצורך שקיים בשירות הציבורי בעובדים שלא רק מתמצאים בחישובים כלכליים או בשיקולים מעשיים צרים, אלא מסוגלים לראות את התמונה הרחבה של צורכי החברה, כשאלה נשקלים על רקע ערכים כמו צדק חברתי, סולידריות, ואוטונומיה אישית.

  תוכניות פכ"מ משנות בשנים האחרונות את הפרופיל האישי והמקצועי של העובדים והמנהלים במגזר הציבורי בארץ, ואנו גאים לאפשר לתלמידי אוניברסיטת חיפה להצטרף למגמה חשובה זו.

  *הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

  מלגות לתלמידי תכנית פכ

  מלגות לתלמידי תכנית פכ"מ

  תלמידי פכ"מ יוכלו להינות ממלגות בהתאם לציוני הפסיכומטרי. קרא עוד >>

  פרקטיקום - התמחות מעשית תוך כדי הלימודים

  פרקטיקום - התמחות מעשית תוך כדי הלימודים

  פרקטיקום - התמחות מעשית תוך כדי הלימודים, במגוון מוסדות מובילים. קרא עוד >>

  מועדון פכ

  מועדון פכ"מ

  מסגרת פעילויות העשרה ייחודיות לתלמידי פכ"מ. קרא עוד >>

  open day

  סרטון הסבר על תכנית פכ"מ

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה