ppe cover

  מלגות לתלמידי פכ"מ

  רק אצלנו, תלמידי פכ"מ יהנו ממלגות לימודים המשלבות פעילות התנדבותית חברתית, בהתאם לפירוט הבא:

  מלגת 35% פטור משכ"ל של שנה א' לבעלי פסיכומטרי גולמי 640.

  מלגת 50% פטור משכ"ל של שנה א' לבעלי פסיכומטרי גולמי 660.

  מלגת 100% פטור משכ"ל של שנה א' לבעלי פסיכומטרי גולמי 730.

  המלגה מוענקת בשנה א' בלבד. הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה בקריטריונים בסיסיים: תקינות לימודים, מעמד אקדמי מן המניין (למעט עולים עד 10 שנים בארץ ובני מיעוטים שהתקבלו ללימודי שנה א' במעמד על תנאי בגלל אי עמידה במבחן ידע בעברית), היקף לימודים בשנת הלימודים השוטפת והציון הפסיכומטרי הגולמי. קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות.

  פרטים מלאים באתר הדיקנאט.

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה