ppe cover

  לימודים מתקדמים לאחר סיום התואר של פכ"מ

  • בוגרי פכ"ם יוכלו להמשיך לתואר MA בפילוסופיה או במדעי המדינה (בתנאי ויעמדו בדרישות הקבלה) ללא השלמות של קורסים נוספים.
  • בוגרי פכ"ם יוכלו להמשיך לתואר MA בכלכלה (בתנאי ויעמדו בדרישות הקבלה וישלימו בהצלחה קורסי השלמה).
  • תארים מתקדמים בתחום מדעי המדינה:
  • דיפלומטיה, ניהול משא ומתן וקבלת החלטות, ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית
  • ביקורת פנימית וחיצונית, מנהל השלטון המקומי, תכנית המנהלים במנהל ומדיניות ציבורית
  • לימודי דמוקרטיה, פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה
  • National Security Studies
  • פרטים נוספים - ראו באתר מדעי המדינה
  • תואר שני בחוג לפילוסופיה - ראו באתר החוג
  • תואר שני בחוג לכלכלה - ראו באתר החוג

   

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה